Videos

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Bodrum Campı 2018

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=XR2XxxQImN4″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Diyarbakır TRT

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=_g42c6Y4PUc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Diyarbakır HABERTÜRK

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=29t5upRtMjs”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Annas birthday

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=bN7_HZs812c”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Tango camp Bodrum

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=1RdGMRVpo-Y”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Tango camp Bodrum

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=sCs-HYIDlf8″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Halloween Party

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Er3Hl-3vSoE”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazır – Show TV

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=tY1tkPO9YU0″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazır & Vanessa Gauch

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=qI1h69daA7c”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazir & Zoe Prome Night

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=NfIWWLuZ_Fg”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazir & Vanessa Gauch

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=vx8hWOTAAzw”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Zoe & Metin Yazir

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=gwJjURuW_bA”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Victoria Codru & Metin Yazir Milonga

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=aa6mPWlh8G8″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazır & Rebeca Schulman 1998 New York

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Bn5d_0WJIEg”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazir – Koktebel

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=pb1fLlu5c3U”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Metin Yazir & Jaks

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=s6MpxLPYPhc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]